Miljöarbete på Hotell Arkad

Vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågor och strävar efter att erbjuda våra gäster ett miljövänligt hotell så långt det är möjligt utan att för den skull göra avkall på servicenivån.

Fastigheten

 • Källsortering av matavfall, plast, papper etc.
 • Kärl för pappersinsamling finns på kontor, i kök och på personalrum.
 • Samtliga textilier vi byter ut av olika anledningar lämnas till insamlingar av skilda slag.
 • Returpapperinsamling (speciella behållare från Västerås stad)
 • Glasåtervinningsbehållare
 • Aluminiumburkar samlas in från alla hotellrum och lämnas för återvinning.
 • Allt wellpappmaterial samlas in och lämnas för återvinning
 • Lysrör, batterier och glödlampor lämnas till en speciell station.
 • Lågenergilampor används där så är möjligt tex i korridorer och i utomhuslampor där brinntiden är mycket lång

Hotellrummen

 • Oblekt toalett- och hushållspapper används.
 • Vi har endast en lampa tänd i hotellrummen för ankommande gäster och enbart under vinterhalvåret. Denna lampa tänds sent på eftermiddagen för att den inte skall stå och brinna under hela dagen.
 • Påfyllbara dispenser används på våra hotellrum, personalrum och i relaxavdelningen istället för engångsförpackningar. Dessa är Bra miljöval samt uppfyller miljökriterier fastställda av Naturskyddsföreningen.
 • På hotellrummen har vi en skylt där vi ber gäster som bor mer än en natt att använda handduken flera gånger.
 • Tidningar från hotellrummen lämnas till återvinning

Kontor

 • Kontorsmaskiner såsom kopiatorer och datorer stängs av helt då de inte används under en längre tid
 • Vi använder ett tryckeri för våra broschyrer och papper som trycker miljövänligt med vattenfri offset för att skona miljön både för tryckeriet och omgivningen.
 • Kopieringspapper skall vara miljömärkta

Rengöringsmedel

 • Rengörings-, och tvättmedel är miljömärkta.
 • Behållare/flaskor med rengöringsmedel återanvänds
 • Miljömärkt maskindiskmedel används

Leverantörer

 • Höga miljökrav ställs på den tvättfirma vi anlitar.
 • Vi köper in stora förpackningar på allt där det är möjligt.

Kontinuerliga åtgärder

Exempel på åtgärder som kontinuerligt vidtas när tillfälle ges och miljövänliga material finns att tillgå:

 • Snålspolande toaletter installeras när vi byter ut de befintliga
 • Snålspolande munstycken för vattenkranar och duschar installeras i samtliga badrum.
 • Noggrann dokumentation för miljöarbetet och rutiner skall göras för att underlätta för samtliga medarbetare att aktivt bidra till miljöhänsyn.
 • Högre prioritering av samarbete med leverantörer som har ett uttalat miljöprogram.
 • Minska mängden avfall och användningen av vatten och energi.

Information

Observera att din bokning är gjord först då du fått en bekräftelse från oss med bokningsnummer.

Hotell Arkad

Östermalmsgatan 25
722 14 Västerås

Telefon: 021-12 04 80
Fax: 021-83 00 50
info@hotellarkad.se